Rechtbank Noord-Nederland, 29-08-2018 / AWB - 16 _ 973


ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:3434
Datum29-08-2018
InhoudsindicatieIB/PVV 2001 t/m 2011. KB Lux-zaak. Vermogensrendementsheffing. Vergrijp- en verzuimboetes. De rechtbank oordeelt dat de vermogensrendementsheffing over het jaar 2011 op regelniveau in strijd is met artikel 1 EP. Van onverbindendheid is naar het oordeel van de rechtbank echter geen sprake omdat de wetgever de forfaitaire regeling heeft aangepast. Aan eiser zijn vergrijpboetes opgelegd wegens het opzettelijk niet doen van aangiften IB/PVV 2001 tot en met 2006 (art. 67d AWR). Eiser volhardde in het niet doen van de aangiften omdat hij zich niet wilde incrimineren in de op dat moment nog lopende procedures over de jaren 1990 tot en met 2000. De rechtbank oordeelt dat de omstandigheid dat in de mededeling ter zake de jaren 2001 tot en met 2004 het verkeerde wetsartikel is genoemd, geen grond vormt voor vernietiging van de betreffende boetebeschikkingen. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt verweerder echter niet in het bewijs van het causale verband tussen de opzet van eiser en de bedragen van de aanslagen die niet zouden zijn geheven. Ten tijde van het begaan van het beboetbare feit was duidelijk dat de ambtshalve op te leggen aanslagen uit gingen van een veel hoger (geschat) vermogen dan eiser in werkelijkheid bezat. Daarom ontbreekt de boetegrondslag.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:812 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1129 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7741 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2756 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0664 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1359 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0851 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:146 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1137 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:153 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP3278 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1477