Rechtbank Noord-Nederland, 11-09-2018 / 18/750022-14 ontnemingsbeslissing


ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:3621
Datum11-09-2018
InhoudsindicatieNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Arville, ontnemingsbeslissing. De rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de veroordeelde bewust heeft meegeprofiteerd van de door haar echtgenoot en medeveroordeelde gepleegde strafbare feiten. De rechtbank ziet echter geen grond om aan te nemen dat zij in gelijke mate de beschikking heeft gehad over het totaal berekende voordeel, een bedrag van ruim 15 miljoen, als haar medeveroordeelde. Aannemelijk is dat de veroordeelde zelf voordeel heeft genoten tot een bedrag van ruim 600.000. Rekening houdend met de waarde van de door de politie bij haar inbeslaggenomen auto, die door de rechtbank reeds verbeurd is verklaard, stelt de rechtbank de betalingsverplichting van de veroordeelde vast op ruim 585.000.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:874 ★★★★★