Rechtbank Noord-Nederland, 09-05-2019 / AWB - 18 _ 639


ECLIECLI:NL:RBNNE:2019:2017
Datum09-05-2019
Inhoudsindicatietoepassing inkeerregeling ex artikel 67n Algemene wet inzake rijksbelastingen
Recht.nl artikelVermoeden dat met inkeer werd geanticipeerd op onderzoek fiscus, toch vrijwillige verbetering (27-05-2019)
De rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat er bij een man met verzwegen vermogen bij de Zwitserse bank UBS sprake is van vrijwillige verbetering. Hoewel de handelwijze van de man aanleiding geeft tot het vermoeden dat hij heeft geanticipeerd op een onderzoek van de Belastingdienst is dat vermoeden door hem voldoende ontzenuwd door (onweersproken) te stellen dat UBS zelf al eerder een beleid was gaan voeren om de relatie met klanten die vermogen verzwegen voor de Belastingdienst op te zeggen.
> Vermoeden dat met inkeer werd geanticipeerd op onderzoek fiscus, toch vrijwillige verbetering (Accountancyvanmorgen.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1375 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2041 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3953