Rechtbank Noord-Nederland, 28-01-2019 / 18/672001-16


ECLIECLI:NL:RBNNE:2019:252
Datum28-01-2019
InhoudsindicatieNoordelijke Fraudekamer (NFK). Onderzoeken Sprinkhaan en Balatre. Fraude met omzetbelasting, hypotheekfraude en fraude binnen de autohandel. De rechtbank veroordeelt verdachte voor onder andere oplichting, valsheid in geschrift en verduistering tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van een groot aantal strafbare feiten. Een aantal daarvan betreft zaken die voort komen uit een door de Belastingdienst/Fiod ingesteld onderzoek. Op grond van dat onderzoek is komen vast te staan dat verdachte zich niet alleen (meerdere keren) heeft schuldig gemaakt aan fraude met omzetbelasting, maar ook aan hypotheekfraude. Het handelen van verdachte heeft tot gevolg gehad dat er sprake is van een benadelingsbedrag van ruim 100.000,00. Verdachte heeft zich daarnaast op grote schaal schuldig gemaakt aan verschillende frauduleuze handelingen met betrekking tot leasecontracten en leaseautos. Verdachte is daarbij zeer berekenend te werk gegaan. Hij heeft zich als een ander voorgedaan en heeft gebruik gemaakt van listige kunstgrepen, waardoor hij het vertrouwen heeft gewekt bij de aangevers en dit vervolgens op grove wijze heeft geschonden. Ook heeft hij hierdoor het vertrouwen geschonden dat de maatschappij - ten behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer - mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen. De rechtbank heeft in strafmatigende zin rekening gehouden met de forse overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de strafzaak afgedaan had kunnen en moeten worden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX4942