Rechtbank Noord-Nederland, 25-07-2019 / AWB - 18 _ 3730


ECLIECLI:NL:RBNNE:2019:3451
Datum25-07-2019
InhoudsindicatieHet geschil betreft de vaststelling van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek op nihil. Eiseres stelt allereerst dat verweerder niet voldaan heeft aan het motiveringsvereiste in de uitspraak op bezwaar. De rechtbank oordeelt dat verweerder in de uitspraak op bezwaar gemotiveerd is ingegaan op de bezwaren van eiser en de motiveringvoldoende feitelijke grondslag heeft. Eiseres heeft niet aannemelijk kunnen maken dat het aantal door haar gestelde uren voor social media gebruik ook daadwerkelijk zien op werkzaamheden voor de onderneming. Eiseres heeft slechts in zeer algemene bewoordingen iets gesteld en een geringe afwijking van het aantal uren per dag leidt al tot de conclusie dat niet meer aan het urencriterium wordt voldaan.
Recht.nl artikel'Zakelijk' gebruik sociale media niet zomaar mee te rekenen bij urencriterium (10-10-2019)
Een ondernemer die social media-gebruik mee wil laten tellen als werkzaamheden voor de onderneming moet met een goede onderbouwing komen om aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek te kunnen voldoen.
> 'Zakelijk' gebruik social media niet zomaar mee te rekenen bij urencriterium (Accountancyvanmorgen.nl)
> Op social media reageren draagt niet bij aan urencriterium (Taxence.nl)
> Vennote IT-onderneming voldoet niet aan urencriterium zelfstandigenaftrek (Taxlive.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU8169 ★★★★★