Rechtbank Noord-Nederland, 29-01-2019 / AWB - 17 _ 1334


ECLIECLI:NL:RBNNE:2019:421
Datum29-01-2019
InhoudsindicatieIB/PVV 2013. Vader staakt in 2000 zijn onderneming. De onderneming, een akkerbouwbedrijf, wordt voortgezet door zijn dochter en zijn schoonzoon. In 2012 gaan vader, dochter en schoonzoon een maatschap aan en vanaf dat moment exploiteren zij het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. Niet in geschil is dat de maatschap in civielrechtelijke zin tot stand is gekomen, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen voor vader. De rechtbank oordeelt dat zich niet de situatie voordoet dat de maten geen rechtshandelingen zijn aangegaan, dan wel dat zij in werkelijkheid andere rechtshandelingen zijn aangegaan dan zij volgens de maatschapsovereenkomst hebben gepresenteerd. Dat vader in de toekomst mogelijk gebruik zal maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en/of erfbelasting, maakt dat naar het oordeel van de rechtbank niet anders. Het verzoek van vader om vergoeding van de werkelijke proceskosten van vader wijst de rechtbank af.
Recht.nl artikel92 jaar: ondernemen maar (11-02-2019)
Een vrouw van 92 jaar sloot samen met haar zoon en twee andere kinderen een maatschapsovereenkomst. In civielrechtelijke zin is de maatschap tot stand gekomen. Volgens de rechtbank is geen sprake van schijnhandelingen, ook al is de maatschap aangegaan om in de toekomst gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en/of erfbelasting.
> 92 jaar: ondernemen maar (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1257 ★★