Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2014 / SHE 13/5901, SHE 13/5903, SHE 14/1306 en SHE 13/1307


ECLIECLI:NL:RBOBR:2014:3848
Datum17-07-2014
InhoudsindicatieSpeelautomatenhallen in Helmond, schaarse vergunning. De zaken betreffen de verlening van een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal aan JVH, alsmede de weigering van een (eerder aangevraagde) omgevingsvergunning en een exploitatievergunning voor een concurrerende speelautomatenhal van Supergame. Het betreffen volgens de rechtbank schaarse vergunningen omdat binnen Helmond slechts één speelautomatenhal mag komen. De burgemeester en het college hebben geen criteria bekendgemaakt op basis waarvan verdeling van deze vergunningen zou plaatsvinden. Evenmin is kenbaar op basis van welke criteria zij nu uiteindelijk beide locaties hebben vergeleken, laat staan dat Supergame de gelegenheid heeft gehad om haar aanvragen daarop af te stemmen en zo nodig te wijzigen of aan te vullen. Dit klemt te meer nu de gemeente Helmond voorafgaand aan de besluitvormingsfase in gesprekken met JVH begin 2013 het pand aan de locatie Watermolen heeft voorgedragen aan JVH en JVH aldus kon aannemen dat die locatie geschikt werd geacht, terwijl Supergame geen enkele wetenschap had op welke wijze de verdeling van de vergunningen zou plaatsvinden. Van een eerlijke mededinging is onder deze omstandigheden dan ook geen sprake geweest. De rechtbank vernietigt niet alleen de beslissingen op de bezwaarschriften maar ook de vergunningen respectievelijk de weigeringen van de vergunningen zodat de burgemeester en het college opnieuw dienen te beslissen op de aanvragen van Supergame en JVH. Hierbij dienen de burgemeester en het college aan JVH en Supergame tijdig duidelijk te maken op welke wijze de verdeling van de vergunning plaatsvindt opdat alsnog sprake is van een eerlijke mededinging.
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BI6466 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BM4375 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW6630 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2611 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2611 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:89