Rechtbank Oost-Brabant, 22-12-2015 / 15_790


ECLIECLI:NL:RBOBR:2015:7392
Datum22-12-2015
InhoudsindicatieWOZ. Beroep ongegrond, verweerder is in de op hem rustende bewijslast geslaagd. Verzoek om vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt toegewezen voor het belastingjaar 2012. De redelijke termijn is met een jaar en negen maanden overschreden. Eiser heeft tevens over het belastingjaar 2013 vergoeding van immateriŽle schade verzocht. In die zaak is ook sprake van overschrijding van de redelijke termijn, te weten een overschrijding van negen maanden. De rechtbank wijst het verzoek over 2013 echter af, omdat sprake is van zaken die in hoofdzaak betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. De rechtbank heeft in deze zaak volstaan met het oordeel dat sprake is van schending van de redelijke termijn, zonder dat daar een afzonderlijke schadevergoeding op volgt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★