Rechtbank Oost-Brabant, 14-03-2016 / C/01/305210 / KG ZA 16-104


ECLIECLI:NL:RBOBR:2016:1142
Datum14-03-2016
InhoudsindicatieVordering strekt tot herziening van het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel op grond van artikel 24 lid 1 van de Wet raadgevend referendum om drie stembureaus in te stellen in plaats van de bij verkiezingen gebruikelijke tien stembureaus. De civiele voorzieningenrechter acht eisers ontvankelijk in hun vordering (vgl. voor een oordeel van de bestuursrechter omtrent de ontvankelijkheid ECLI:NL:RBOVE:2016:770 en ECLI:NL:RBOVE:2016:772). De vordering van de mede als eiseres optredende stichting valt binnen haar statutaire doelomschrijving en zij heeft een relevant belang. In artikel 24 lid 1 Wet raadgevend referendum ligt voor de gemeente de ongeschreven verplichting besloten om het referendum op een zorgvuldige wijze te organiseren. Dat houdt in dit geval in op een wijze die binnen het redelijke aansluit bij die waarop verkiezingen in Son en Breugel en andere gemeenten tot dusverre plegen te worden georganiseerd. De gemeente handelt in strijd met die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door zonder afdoende redenen het aantal stembureaus zo drastisch te verlagen. Dat is onrechtmatig. Het is de taak van de rechter om aan onrechtmatig handelen van burgemeesters en wethouders desgevorderd een einde te maken als de gemeenteraad niet ingrijpt.
Recht.nl artikelGemeente hoeft wel/geen actie te ondernemen voor meer stembureaus referendum (08-03-2016)
De gemeente Oldenzaal stelde dat bij het referendum over de wenselijkheid van een EU-associatieverdrag met de Oekraïne het stemmen voor 'ja' of 'nee' sneller en eenvoudiger is dan bij de Tweede-Kamerverkiezingen en dat het tellen nadien sneller gaat als minder stembureaus worden geopend dan bij verkiezingen. De rechter in Zwolle oordeelde dat dit niet onredelijk is. Geen week later oordeelde een rechter in Den Bosch echter dat de gemeente Son en Breugel wél extra stembureaus dient te openen. Men wilde er 3 inrichten, tegenover 10 bij de laatste Provinciale verkiezingen. En moet er van de rechter 7 van maken.
Daarnaast oordeelde een Haagse rechter dat de Staat niet verplicht kan worden aanvullende financiering te verstrekken aan gemeenten ten behoeve van het referendum.
> Oldenzaal houdt 5 stembureaus voor referendum Oekraïne (Rechtspraak.nl)
> Minister hoeft geen actie te ondernemen voor meer stembureaus voor referendum (Rechtspraak.nl)
> Son en Breugel moet extra stembureaus openen voor Oekraïne-referendum (Rechtspraak.nl)
> Gemeente Son en Breugel moet extra stembureaus openen (Binnenlandsbestuur.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:772
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:770
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2522