Rechtbank Oost-Brabant, 22-11-2016 / 16_1462 E


ECLIECLI:NL:RBOBR:2016:6502
Datum22-11-2016
InhoudsindicatieEiser heeft verweerder verzocht om op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) alle nieuwsberichten binnen de gemeente te verstrekken. De rechtbank oordeelt dat verweerder niet zonder nadere motivering kon volstaan met de enkele verwijzing naar de website van de gemeente. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom een nieuwsbericht as is in de database van het cms niet in een machinaal leesbaar formaat voor hergebruik aan eiser kan worden verstrekt. Verweerder heeft ook niet inzichtelijk gemaakt waarom niet van hem gevergd kan worden dat hij de inspanningen verricht en de kosten maakt die nodig zijn om de digitale nieuwsberichten in een open en machinaal leesbaar formaat ter beschikking te stellen aan eiser.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3420