Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2017 / 17_108


ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:3856
Datum17-07-2017
InhoudsindicatieVerweerder maakt de waarden van drie bedrijfsobjecten in Boxmeer niet aannemelijk. Eiseres, een besloten vennootschap, maakt die waarden evenmin aannemelijk. De rechtbank beschikt over zo weinig relevante feitelijke gegevens, dat zij zich, ook met de door partijen ter zitting gegeven toelichting, redelijkerwijs niet in staat acht de WOZ-waarden van de in geding zijnde onroerende zaken vast te stellen; ook niet door middel van schatting. De rechtbank acht zich derhalve niet in staat zelf in de zaak te voorzien (zie ECLI:NL:HR:2011:BP2132). Daarbij betrekt de rechtbank ook de onduidelijkheid omtrent de juiste objectafbakening van twee van de drie bedrijfsobjecten. Verweerder moet daarom een nieuwe uitspraak op bezwaar nemen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★