Rechtbank Oost-Brabant, 29-11-2017 / C-01-311484 - HA ZA 16-540


ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:6333
Datum29-11-2017
InhoudsindicatieBeeldbuizenkartel. Incidenten internationale bevoegdheid. In de bevoegdheidsincidenten is aan de orde de vraag of de vorderingen tegen een aantal buitenlandse gedaagde partijen voldoende samenhang vertonen met de vorderingen tegen de Nederlandse gedaagden. Toetsing aan artikel 7 Rv in het licht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot artikel 6 EEX-Verordening (thans artikel 8 EEX-Vo II). Gevaar voor onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting van de vorderingen door verschillende nationale gerechten. Er is met betrekking tot de vorderingen tegen de buitenlandse gedaagden en de vorderingen tegen de Nederlandse gedaagden sprake van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. Voorzienbaar dat buitenlandse gedaagde in een kartelzaak voor de Nederlandse rechter gedaagd kan worden. Rechtbank wijst de vorderingen tot onbevoegdverklaring af.
Recht.nl artikelNederland blijft aantrekkelijk forum voor kartelschadevergoedingsvorderingen (15-03-2018)
De Nederlandse rechter laat in de onderstaande vonnissen (wederom) zien bereid te zijn zich bevoegd te verklaren in kartelschadeprocedures. Dit is een van de redenen dat Nederland een gewild forum is voor het aanbrengen van dergelijke procedures. Die tendens wordt vooralsnog niet afgeremd.
> Nederland blijft een aantrekkelijk forum voor kartelschadevergoedingsvorderingen (Sarah Beeston en Nina Korstenbroek, Vandoorne.com)
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:449 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:37 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:798 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:445 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:694 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2007:595 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2006:458 ★★★