Rechtbank Oost-Brabant, 21-12-2017 / 17_326


ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:6677
Datum21-12-2017
InhoudsindicatieGeen schending hoorplicht. Een belastingplichtige heeft recht op horen in persoon, maar kan instemmen met horen per telefoon. De belastingplichtige heeft geen afdwingbaar recht op horen per telefoon. Een bestuursorgaan heeft de vrijheid om het beleid te voeren dat hoorzittingen in persoon en niet per telefoon plaatsvinden. De weigering om telefonisch te horen is door verweerder voldoende gemotiveerd en er heeft een belangenafweging plaatsgevonden. Verweerder heeft niet in strijd gehandeld met enig beginsel van behoorlijk bestuur.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7081 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4758 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:2131