Rechtbank Oost-Brabant, 12-01-2018 / 17_1114


ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:136
Datum12-01-2018
InhoudsindicatieVerweerder heeft eiser en zijn echtgenote terecht als niet duurzaam gescheiden levend aangemerkt. Nu eiser met ingang van 14 mei 2015 gehuwd is en niet duurzaam gescheiden leefde van zijn echtgenote had hij geen recht op een bijstandsuitkering naar de norm van een alleenstaande. De vraag of hij met ingang van 14 mei 2015 in aanmerking gekomen zou zijn voor een uitkering naar de norm van gehuwden is pas aan de orde als eiser een daartoe strekkende aanvraag indient. Datzelfde geldt voor de vraag of toepassing van artikel 24 van de Pw dan aan de orde zou zijn en de vraag of er op grond van artikel 18 van de Pw nadere afstemming had moeten plaatsvinden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2263