Rechtbank Oost-Brabant, 02-05-2018 / 17_1791


ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:2149
Datum02-05-2018
InhoudsindicatieWOZ. Pas ter zitting heeft (de gemachtigde van) eiser het standpunt ingenomen dat een hogere waarde moet worden vastgesteld, terwijl in de bezwaarprocedure en het beroepschrift een lagere waarde werd bepleit. Een dergelijke standpuntwijziging acht de rechtbank in strijd met de goede procesorde en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5851
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:676
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:675
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:670