Rechtbank Oost-Brabant, 12-06-2018 / 17_2495


ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:2951
Datum12-06-2018
InhoudsindicatieDe rechtbank acht de (geïndexeerde) verkooptransactie van het (vrijwel) identieke buurpand bruikbaar als hulpmiddel om tot een zo zuiver mogelijke waardevaststelling voor de woning van eiser te komen. Eiser heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak (aanmerkelijk) lager zou zijn dan de prijs die, na indexatie, is betaald voor het buurpand. Uit het voorgaande volgt dat het voor de beoordeling verder niet van belang is dat de waarde op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van een systematische vergelijking van verkochte woningen, bepaald kan worden. Verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 29 november 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA8610), waarin is beslist dat de in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ neergelegde regels voor de onderbouwing en uitvoering van de waardebepaling hulpmiddelen bevatten om te bereiken dat het wettelijk waardebegrip inderdaad wordt gehanteerd. De toetssteen blijft evenwel de waarde zoals omschreven in artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:113 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6465 ★★