Rechtbank Oost-Brabant, 06-07-2018 / 17_2637


ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3266
Datum06-07-2018
InhoudsindicatieWet WOZ. Waardering van twee agrarische objecten. Een agrarisch (gemengd) bedrijf met bedrijfswoning en een op hetzelfde perceel gelegen (afzonderlijke) agrarische woning. Waardepeildatum 1 januari 2016 is in geding. Eiseres maakt niet aannemelijk dat er voldoende vergelijkbare verkopen in de regio voorhanden zijn, zodat de waarde van beide objecten wordt bepaald aan de hand van de toepasselijke agrarische taxatiewijzers. Dat in de taxatiewijzer die ziet op 1 januari 2016 is vermeld dat vergelijking van de geschoonde koopsommen van de voor de marktanalyse gebruikte transacties van melkveehouderijbedrijven met de in TIOX gevonden modelwaarden een gemiddelde afwijking van 13% heeft laten zien, leidt niet tot de conclusie dat verweerder de (totale) modelwaarde uit TIOX van het agrarisch object had moeten corrigeren met deze 13%. In de kengetallen voor waardepeildatum 1 januari 2016 is reeds rekening gehouden met het door eiseres gestelde. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat in haar geval, waarin het bovendien geen zuiver melkveebedrijf, maar een gemengd bedrijf betreft, wel aanleiding bestaat voor een neerwaartse correctie op de modelwaarde vanwege de situatie in de melkveehouderij. Vastgestelde waarden voor beide objecten niet te hoog. Beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:3381 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2868 ★★★