Rechtbank Oost-Brabant, 03-07-2018 / 17_3171


ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3272
Datum03-07-2018
InhoudsindicatieDe WOZ-waarde dient in dit geval niet te worden bepaald op basis van de aankoopsom (de zogenaamde vrij-op-naam-prijs) zoals die is betaald bij aankoop van de woning, vermeerderd met het nadien gerealiseerde meerwerk. De stichtingskosten zijn volgens de jurisprudentie in het algemeen geen weerspiegeling van de waarde in het economisch verkeer en eiser heeft geen aanknopingspunten gegeven waarom dat hier wel het geval zal zijn. Ervan uitgaande dat de woning op de toestandsdatum was voltooid en er op die datum geen sprake meer was van een woning in aanbouw dient verweerder volgens artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ de waarde te bepalen aan de hand van de waarde in het economische verkeer.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:113 ★★★★★