Rechtbank Oost-Brabant, 20-12-2018 / 18_1176


ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:6396
Datum20-12-2018
Inhoudsindicatiebeheerplan Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. In het bestreden besluit heeft verweerder onvoldoende onderzocht of de uitgezonderde maatregelen vergroten van de kwelflux in het maaiveld nabij de Keersop en het verhogen van de grondwaterstanden in relatie tot de aanwezigheid van een voormalige stortplaats een (onbedoeld) negatief effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied. Verder is het huidig maaibeleid uitgezonderd van vergunningplicht maar is niet beschreven wat dit beleid inhoudt. Tot slot is een maatregel genoemd die vervolgens niet noodzakelijk wordt geacht om de instandhoudingsdoelstellingen te halen. Het beheerplan wordt vernietigd voor zover deze maatregelen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht in hoofdstuk 2 en de verboden in hoofdstuk 3.
TijdschriftartikelRechtbank Oost-Brabant 20-12-2018
JBO 2019/47
Beheerplan.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:882 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1667