Rechtbank Oost-Brabant, 30-01-2019 / 18_2077


ECLIECLI:NL:RBOBR:2019:478
Datum30-01-2019
InhoudsindicatieEen PTSS-hulphond kan voor eiser niet als maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015 worden aangemerkt. De beoogde doelen zijn primair gericht op de behandeling van de stoornissen en hebben daarmee een therapeutische functie. Behandeling van stoornissen valt niet onder de reikwijdte van de Wmo 2015.
Recht.nl artikelDe hulphond: Wmo 2015, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet? (07-06-2019)
In principe bepaalt de aard van de hulpvraag welke wet van toepassing is. De Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn van toepassing als sprake is van behoefte aan ondersteuning bij het wegnemen van beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie of opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De Zorgverzekeringswet ziet op geneeskundige zorg. Hoe wordt bepaald welke ondersteuning of zorg onder welke wet valt?
> De hulphond: Wmo 2015, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet? (Blogbestuursrecht.nl)