Rechtbank Oost-Brabant, 15-02-2019 / 01/995072-18


ECLIECLI:NL:RBOBR:2019:881
Datum15-02-2019
InhoudsindicatieVeroordeling van de rechtspersoon voor valsheid in geschrift door valse facturen, pakbonnen en verklaringen op te maken, het gebruik maken van die valse documenten door deze aan haar afnemers ter beschikking te stellen en overtreding van de traceerbaarheidseis zoals neergelegd in artikel 18 van de Verordening EG nr. 178/2002 en strafbaar gesteld krachtens artikel 6.2 Wet Dieren (artikel 2.4b, eerste lid onder b Regeling dierlijke producten). De rechtbank legt een geldboete van 47.500,-- op. Verdachte heeft onder meer vlees geleverd dat paardenvlees bevatte, terwijl op de pakbonnen en de facturen niet stond dat het vlees paardenvlees bevatte. De klant ging er vanuit dat de geleverde producten overeenkomstig hun bestelling alleen rundvlees bevatte.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB6354 ★★★★★