Rechtbank Overijssel, 25-04-2017 / 5405759 CV 16-7146


ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:1976
Datum25-04-2017
InhoudsindicatieLeverancier blijft na ontbinding van de afnemende rechtspersoon onbetaald en richt zijn vordering vervolgens tegen de voormalig statutair bestuurder van die rechtspersoon, die via een andere rechtspersoon de onderneming heeft voortgezet. De primaire grond van misbruik van identiteitsverschil/vereenzelviging faalt doch de subsidiaire grond van bestuurdersaansprakelijkheid slaagt. Daarvoor is in de kern redengevend dat de statutair bestuurder bestellingen is blijven plaatsen en goederen is blijven afnemen, terwijl zij doende was de onderneming in een andere rechtspersoon voort te zetten.
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 25-04-2017
NJF 2017/348
Onrechtmatige daad. Misbruik van identiteit van rechtspersonen. Bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 25-04-2017
JONDR 2018/775
Onrechtmatige daad.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7480 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW3559 ★★★★★