Rechtbank Overijssel, 24-05-2017 / ak_16_55


ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:2172
Datum24-05-2017
InhoudsindicatieBepaling WOZ-waarde recreatiewoningen; vraag of verweerder op de verkoopprijzen van de referentieobjecten een correctie had moeten aanbrengen vanwege de verkoop van deze objecten met inbegrip van een rendementsgarantie van 6% van de koopsom per jaar, voor de duur van vijf jaren; rechtbank acht het aannemelijk dat de aankooprijzen voor de objecten zijn be´nvloed door deze rendementsgarantie; verweerder had dit verder moeten onderzoeken; beroep gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1375 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3514 ★★★