Rechtbank Overijssel, 15-11-2017 / C/08/209343 / KG ZA 17-352


ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4337
Datum15-11-2017
InhoudsindicatieSamenvatting: Kort geding. Geen opheffing van conservatoire (derden)beslagen. Bestuurdersaansprakelijkheid. Hoewel thans niet onomstotelijk vastgesteld kan worden dat eiser c.s. persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt, bestaan er naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aanknopingspunten die maken dat die conclusie, afhankelijk van de precieze feiten en omstandigheden die verder in een bodemprocedure duidelijk moeten worden, niet denkbeeldig is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Garlos Pies voldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan niet onaannemelijk is dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat eiser c.s. wisten of redelijkerwijze hadden behoren te begrijpen dat Unifreezing haar verplichtingen jegens Garlos Pies niet zou nakomen en dat Unifreezing geen verhaal zou kunnen bieden. Ook een belangenafweging leidt er niet toe dat de beslagen moeten worden opgeheven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:377 ★★