Rechtbank Overijssel, 05-02-2019 / 7020745 CV EPL 18-3534


ECLIECLI:NL:RBOVE:2019:498
Datum05-02-2019
InhoudsindicatieUitleg begrip 'inkomsten': moeten uitkeringen uit de Zwitserlevenpolis gezien worden als inkomsten waardoor er gekort wordt op de wachtgelden.
Recht.nl artikelPrepensioenuitkering mag worden verrekend met wachtgelduitkering (04-06-2019)
Voor twee werknemers is na ontslag recht op wachtgeld ontstaan. In deze uitspraak staat de vraag centraal of de prepensioenuitkering op de wachtgelduitkering in mindering mocht worden gebracht.
> Prepensioenuitkering mag worden verrekend met wachtgelduitkering (Alexander Boskma, Blogarbeidsrecht.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Overijssel 05-02-2019
AR 2019/174
Voor de uitleg of de uitkeringen uit de Zwitserlevenpolis aangemerkt dienen te worden als inkomsten zoals bedoeld in het wachtreglement wordt aansluiting gezocht bij het inkomstenbegrip in het sociaal zekerheidsrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1039
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2864