Rechtbank Rotterdam, 30-10-2006 / 05/4826


ECLIECLI:NL:RBROT:2006:BA0889
Datum30-10-2006
InhoudsindicatieWOZ-zaak. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst. Zij heeft vervolgens enige vragen gesteld aan het Woningbedrijf Rotterdam (hierna: WBR) met betrekking tot de prijsvorming van zogenaamde MGE-/MVE-woningen. De rechtbank komt tot de slotsom dat de WOZ-waarde niet moet worden bepaald aan de hand van de betaalde koopsom van de woning. Tegenover het mogelijke waardedrukkende effect van de verplichting om de woning terug te verkopen aan WBR staat de garantie dat de woning door WBR zal worden teruggekocht. Voorts is het planmatige onderhoud van de woning, alsmede van het complex waarvan de woning onderdeel uitmaakt, verzekerd, hetgeen een waarde-ver-ho-gende factor kan zijn. De waardering van de deling van de waardeontwikkeling ten slotte is afhankelijk van de verwachte marktontwikkeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU4300 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★