Rechtbank Rotterdam, 13-05-2009 / 281621 / HA ZA 07-907


ECLIECLI:NL:RBROT:2009:BI7381
Datum13-05-2009
InhoudsindicatiePersoonlijke aansprakelijkheid bestuurders jegens bank als gevolg van betalingen verricht door de bestuurders vlak voor faillissement van de vennootschap. Uitwinning borgtochten.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 13-05-2009, 281621 / HA ZA 07-907
«JIN» 2009/535
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 13-05-2009, 281621 / HA ZA 07-907
JOR 2009/240
Bestuurdersaansprakelijkheid. Aflossing van bij lening bank achtergestelde lening. Bestuurder persoonlijk aansprakelijk jegens bank voor onbetaald en onverhaald laten van lening bank. Borgtochtovereenkomst. Bank heeft bij uitwinning pandrechten jegens borgen vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Verwijzing naar HR 8 december 2006, JOR 2007/38.

(Rabobank / Domhof c.s.).
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 13-05-2009, 281621 / HA ZA 07-907
Borg. Heeft de bank onzorgvuldig gehandeld jegens de borgen door de wijze van verkoop van de debiteurenportefeuille?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 13-05-2009, 281621 / HA ZA 07-907
JRV 2009, 573
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Geldlening. Aflossing lening in strijd met achterstellingsvoorwaarden levert ernstig persoonlijk verwijt op.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 13-05-2009, 281621 / HA ZA 07-907
FIP 2009, p. 198
Aflossing achtergestelde lening.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AD2684 ★★