Rechtbank Rotterdam, 15-11-2010 / 10/996521-07


ECLIECLI:NL:RBROT:2010:BO4319
Datum15-11-2010
InhoudsindicatiePromis. Veroordeling voor leiding geven aan criminele organisatie en valsheid in geschift. Criminele organisatie: Er is sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat ten doel had het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift, het gebruik maken van die geschriften, oplichting en het doen opnemen van valse opgaven in authentieke akten. De verdachte heeft hieraan leiding gegeven. Valsheid in geschrift: De verdachte heeft zich als medepleger schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van de ten laste gelegde taxatierapporten. Bij de vervolging van de verdachte heeft het openbaar ministerie niet gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ten aanzien van de redelijke termijn is sprake van een minimale overschrijding. Mede gelet op de proceshouding van de verdediging, wordt volstaan met de enkele vaststelling van deze overschrijding. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★