Rechtbank Rotterdam, 15-11-2010 / 10/996512-07


ECLIECLI:NL:RBROT:2010:BO4320
Datum15-11-2010
InhoudsindicatiePromis. Veroordeling voor deelneming aan criminele organisatie. Verweer betreffende geldigheid dagvaarding blijft, gelet op artikel 322, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, onbesproken. Ten aanzien van de redelijke termijn is sprake van een overschrijding met 10 maanden. Dit heeft echter geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van de officier van justitie maar zal in de strafmaat worden gecompenseerd. Er is sprake van een vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering, aan welk verzuim geen gevolg behoeft te worden verbonden, nu de verdachte ten gevolge daarvan geen nadeel heeft ondervonden. Criminele organisatie: Er is sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat ten doel had het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift, het gebruik maken van die geschriften, oplichting en het doen opnemen van valse opgaven in authentieke akten. De verdachte heeft hieraan deelgenomen. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, alsmede tot een werkstraf voor de duur van 216 uren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★