Rechtbank Rotterdam, 04-03-2011 / 10/660064-10 en 10/662412-09


ECLIECLI:NL:RBROT:2011:BP6713
Datum04-03-2011
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich, samen met anderen, schuldig gemaakt aan een openlijke geweldpleging, waarbij het slachtoffer - een 25-jarige jongeman - met een schroevendraaier in zijn hoofd is gestoken en meerdere malen tegen zijn hoofd is geschopt en geslagen, terwijl hij op de grond lag. Het slachtoffer heeft hierdoor ernstig hersenletsel opgelopen. Daardoor is hij rechtszijdig verlamd geraakt, heeft hij spraak- en begripsproblemen en is er sprake van gedeeltelijke gezichtsvelduitval. Volledig herstel lijkt onwaarschijnlijk. De aard en de ernst van het door de verdachte en zijn mededaders toegepaste geweld en het als gevolg daarvan bij het slachtoffer ontstane zwaar lichamelijke letsel rechtvaardigen oplegging van een gevangenisstraf van maximale duur, te weten vier jaar en zes maanden. Salduz-verweer en beroep op psychische overmacht worden verworpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO3408 ★★★