Rechtbank Rotterdam, 11-05-2012 / 10/601085-07


ECLIECLI:NL:RBROT:2012:BW5705
Datum11-05-2012
InhoudsindicatieDe verdachte en zijn mededaders hebben zich schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen die zien op de invoer en het vervoer van coca´ne. De verdachte speelde bij de beoogde invoer van coca´ne een cruciale rol. Hij en zijn medeverdachten hebben zich bediend van versluierd taalgebruik om de werkelijke reden van de contacten namelijk het regelen van een aanzienlijke hoeveelheid in Nederland in te voeren coca´ne te verhullen. Het verweer is gevoerd dat rechtsmacht ontbreekt nu niet is voldaan aan het vereiste zoals gesteld in artikel 13 lid 3 Opiumwet. Dit verweer is verworpen, het Openbaar Ministerie is ontvankelijk verklaard. De bewezen verklaarde feitelijke uitwerking van de voorbereidingshandelingen ziet ook op het vervoer, de aflevering en de invoer van coca´ne en niet op het enkel aanwezig hebben van coca´ne. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafvermindering.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★