Rechtbank Rotterdam, 10-01-2013 / AWB 11_3491


ECLIECLI:NL:RBROT:2013:48
Datum10-01-2013
InhoudsindicatieAFM heeft eiseres een boete opgelegd van 96.000,- wegens overtreding van artikel 5:25i lid 2 Wft. De rechtbank is van oordeel dat eiseres vanaf het sluiten van de principeovereenkomst op 3 mei 2009 beschikte over voorwetenschap en koersgevoelige informatie. Alhoewel artikel 2 lid 2 van richtlijn 2003/124/EG gericht is tot de lidstaten blijkt hieruit wel dat doel van de richtlijn is dat koersgevoelige informatie zo snel mogelijk algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit dat een uitgevende instelling niet stil kan zitten als op grond van artikel 5:25:i lid 3 Wft de algemeenverkrijgbaarstelling van de informatie uitgesteld kan worden. Indien er overleg over de inhoud van een noodpersbericht nodig is dient dat overleg op zijn laatst plaats te vinden zodra koersgevoelige informatie ontstaat, die informatie dient immers voor publicatie beschikbaar te zijn op het moment dat niet langer aan de uitstelvoorwaarden wordt voldaan. Eiseres heeft met publicatie 2 uur en 22 minuten na het moment waarvan AFM stelt dat er in ieder geval geen recht op uitstel meer was van de verplichting tot openbaarmaking, niet voldaan aan de op haar rustende verplichting de koersgevoelige informatie onverwijld algemeenverkrijgbaar te stellen. Vermindering van het boetebedrag met 5% vanwege de duur van de procedure.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0191 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW3574 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:248
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:248