Rechtbank Rotterdam, 26-09-2013 / AWB-13_01565


ECLIECLI:NL:RBROT:2013:7306
Datum26-09-2013
InhoudsindicatieOpleggen boete van 6.100 omdat er op het door eiser gehuurde perceel zonder de vereiste vergunning een radio-uitzending heeft plaatsgevonden. Beroep op gelijkheidsbeginsel wordt verworpen. Verweerder heeft zijn gewijzigde boetebeleid, neergelegd in de Beslisboom en motivering hoogte boete, toegepast, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met het soort apparatuur, geografisch bereik en demografisch bereik, en de kans op daadwerkelijke storing. Deze kennelijk vaste gedragslijn is voor zover in dit geval toegepast redelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10091 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1339
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2885
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1341
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9911
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8049
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1342
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4955
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2171