Rechtbank Rotterdam, 27-11-2013 / C/10/399379 / HA ZA 12-327


ECLIECLI:NL:RBROT:2013:9467
Datum27-11-2013
InhoudsindicatieAansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap wegens benadeling van een schuldeiser van de vennootschap door het onbetaald laten en onverhaalbaar blijven van diens vordering. Maatstaf. Een bestuurder behoort zich bewust te zijn van de strekking van een door hem namens de vennootschap gesloten overeenkomst en handelt onrechtmatig indien hij niet zorgt voor hetzij nakoming hetzij afwikkeling van die overeenkomst door de vennootschap wanneer hij behoort te begrijpen dat de vennootschap later niet meer zal kunnen nakomen.
Recht.nl artikelBestuurder BV aansprakelijk voor benadeling van een schuldeiser? (06-01-2014)
Selectieve betaling van crediteuren is niet zonder meer onrechtmatig, ook al zal een crediteur wiens vordering onbetaald blijft daar anders over denken. Een ander geval is wanneer een vennootschap willens en wetens vorderingen van één schuldeiser onbetaald laat, terwijl te voorzien is dat deze schuldeiser hierdoor wordt benadeeld. In deze situatie worden meestal de bestuurders aangesproken.
> Bestuurder BV aansprakelijk voor benadeling van een schuldeiser? (Hidde Reitsma, AMS Advocaten)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA4873 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7328 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD7326