Rechtbank Rotterdam, 23-05-2013 / ROT 12/3178


ECLIECLI:NL:RBROT:2013:CA3454
Datum23-05-2013
InhoudsindicatieOnjuist of misleidende informatie in de zin van artikel 5:58 lid 1, onderdeel d, Wft. Naar het oordeel van de rechtbank gaat van de informatie die gevat is in het antwoord van eiser in combinatie met de vraag waarop dit antwoord betrekking heeft een onjuist of misleidend signaal uit. Door in antwoord op de vraag wanneer de beurskoers van [B] nu eindelijk weer eens omhoog gaat te verklaren dat er op 12 juni 2009 een persbericht aankomt waar heel wat aankondigingen instaan die heel interessant zijn voor de aandeelhouders, wekt eiser de suggestie dat het persbericht positief voor de beurskoers zou zijn. In het op 12 juni 2009 uitgebrachte persbericht is echter aangekondigd dat geen dividend uitgekeerd zal worden. Van deze verklaring van eiser gaat aldus een onjuist of misleidend signaal uit, te meer vanwege de door AFM geschetste geschiedenis, waarin [B] steeds hoge dividenden heeft uitgekeerd.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 23-05-2013, ROT 12/3178 (met noot)
M. Nelemans
JOR 2013/273
Marktmanipulatie, Bestuurlijke boete, Beroep ongegrond
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL1972 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2008:BF1175 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW3574 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL3956 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:BZ1866 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BY9417 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BQ3832 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW6221 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BX1377
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BT6681
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BT2712
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:356
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5156
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4231
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:1815
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:356
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8551