Rechtbank Rotterdam, 24-06-2015 / C/10/468474 / HA ZA 15-83


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:5060
Datum24-06-2015
InhoudsindicatieInlening werknemers. Uitleg overeenkomst: flexibiliteitsregeling gaat boven opzegtermijn. De tekst van de overeenkomst wijst er sterk op dat KN de mogelijkheid had om met inachtneming van één maand opzegtermijn op elk moment te besluiten minder uitzendkrachten in te lenen, ongeacht wat de reden voor die afbouw is. Ook de aard en overige inhoud van de overeenkomst wijzen erop dat partijen zijn overeengekomen dat KN in principe in elk geval een beroep zou kunnen doen op de flexibiliteitsregeling, terwijl hetgeen ELS daartegen in heeft gebracht niet overtuigt. De rechtbank oordeelt dan ook dat KN uit hoofde van de flexibiliteitsregeling gerechtigd was om het gebruik van de uitzendkrachten van ELS af te bouwen op de wijze waarop zij dit heeft gedaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★