Rechtbank Rotterdam, 21-09-2015 / 14/8916


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:6669
Datum21-09-2015
InhoudsindicatieNaar aanleiding van de tussenuitspraak van 1 april 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:2196) heeft verweerder Argonaut opgedragen een medisch advies uit te brengen. Op basis van een vergelijking van dit advies met de volgens het Protocol mogelijke compensatie heeft verweerder besloten eiseres in aanmerking te brengen voor 7,5 uur huishoudelijke ondersteuning per week. De rechtbank is van oordeel dat verweerder hiermee het gebrek in het bestreden besluit niet heeft hersteld. Verweerder mag in beginsel de in het Protocol neergelegde normtijden hanteren, maar dient daarnaast te onderzoeken of er sprake is van een medische noodzaak om extra tijd te indiceren. Toepassing van het Protocol leidt er in dit geval toe dat eiseres op het onderdeel zware huishoudelijke werkzaamheden onvoldoende wordt gecompenseerd. De rechtbank voorziet zelf in de zaak door het indiceren van 90 minuten per week extra tijd voor de zware huishoudelijke werkzaamheden, zodat eiseres in aanmerking komt voor 9 uur huishoudelijke ondersteuning per week.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2196 ★★