Rechtbank Rotterdam, 17-06-2015 / C/10/464799 / HA ZA 14-1195


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:6758
Datum17-06-2015
InhoudsindicatieOvereenkomst van aanneming na een aanbestedingsprocedure met als basis een bestek voor de rioolvernieuwing en herinrichting van een wijk in Rotterdam. Het bestek is onderdeel van de overeenkomst. Het bestek bevat een kortingsregeling, waarover het geschil gaat. De wijze van uitleg van het bestek als aanbestedingsdocument werkt door bij de uitleg van de overeenkomst van aanneming, in die zin dat ook dan de zogenoemde cao-norm wordt gehanteerd bij de uitleg van het bestek-deel. De conclusie is dat de kortingsregeling duidelijk is en ook bezien in de context ervan geen ruimte laat voor de door eiseres bepleite interpretatie. Deze uitleg is hier doorslaggevend, nu geen concrete feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit zou kunnen volgen dat partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming afwijkende afspraken hebben gemaakt. Of eiseres de regeling desondanks anders heeft begrepen, doet in feite niet ter zake en blijft daarom onbesproken.