Rechtbank Rotterdam, 23-03-2016 / C/10/466027 / HA ZA 14-1260


ECLIECLI:NL:RBROT:2016:2761
Datum23-03-2016
InhoudsindicatieTaalkundige uitleg overeenkomst energiesector. Geschil over de uitleg van een dienstenovereenkomst tussen EET en Greenchoice, op grond waarvan EET de inkoop van energie verzorgt voor Greenchoice. Zaak spitst zich toe op de vraag of Greenchoice het verschil tussen de geprognosticeerde afname van energie en het uiteindelijke daadwerkelijke energieverbruik van haar klanten (het zogeheten MCF-volume) over de jaren 2008-2009 onverschuldigd heeft betaald aan EET. De rechtbank oordeelt dat in het onderhavige geval uitgegaan moet worden van een taalkundige uitleg van de overeenkomst tussen partijen, welke taalkundige uitleg geen grondslag biedt voor EET om het MCF-volume over de jaren 2008 en 2009 bij Greenchoice in rekening te brengen. De vordering van Greenchoice wordt toegewezen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4909 ★★★★★