Rechtbank Rotterdam, 06-04-2016 / C/10/478127 / HA ZA 15-690


ECLIECLI:NL:RBROT:2016:2762
Datum06-04-2016
InhoudsindicatieOvereenkomst van opdracht/aanneming van werk; geen bestuurdersaansprakelijkheid of ongerechtvaardigde verrijking. Het arrest van de Hoge Raad van 23 november 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BX5881; Spaanse Villa) heeft geen betrekking op het handelen van de betrokkene bij zijn taakvervulling als bestuurder van een vennootschap, maar op de vraag of de betrokkene, optredend als deskundig bemiddelaar (dienstverlener), had gehandeld in strijd met een op hem in die hoedanigheid van deskundig bemiddelaar rustende zorgvuldigheidsnorm (HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD4745 ★★★★