Rechtbank Rotterdam, 18-10-2016 / 5265879


ECLIECLI:NL:RBROT:2016:7885
Datum18-10-2016
InhoudsindicatieKort geding. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet in de arbeidsovereenkomst (of in een apart document dat tegelijkertijd wordt ondertekend) zijn opgenomen.
Recht.nl artikelTe laat gemotiveerd concurrentiebeding is géén concurrentiebeding (25-10-2016)
Sinds 1 januari 2015 moet een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemotiveerd worden. De motiveringsplicht is tweeledig. Het beding dient allereerst de specifieke bedrijfs- of dienstbelangen te motiveren, en ten tweede te motiveren waarom deze belangen een concurrentiebeding noodzakelijk maken.
> Te laat gemotiveerd concurrentiebeding = géén concurrentiebeding! (Aletha ten Bokum, Dirkzwager)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 18-10-2016 (met noot)
P. Maarsen
RvM 2016, 12, p. 17
Consequenties van een te laat gemotiveerd concurrentiebeding
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 18-10-2016
JAR 2016/295
Concurrentiebeding niet rechtsgeldig als motivering op een later moment wordt toegevoegd, Schending geheimhoudingsbeding