Rechtbank Rotterdam, 11-01-2017 / C/10/497931 / HA ZA 16-301


ECLIECLI:NL:RBROT:2017:538
Datum11-01-2017
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid Een douane-expeditiebedrijf X heeft voor rechtspersoon Y, die deel uitmaakte van een groep waar X al kwart eeuw zaken mee deed, aangifte ten invoer gedaan van knoflook van een klant van Y uit China. X wist niet dat de klant uit China ook voor Y onbekend was. De knoflook zat in reefer (koelcontainer), X vroeg aan Y of het gedroogde knoflook betrof (in dat geval lager tarief). Y heeft hierop de door haar klant uit China opgegeven code (voor gedroogde knoflook) opgegeven. Zowel X als Y hanteren Fenex-voorwaarden. Deze gang van zaken heeft zich een aantal keren herhaald totdat de douane controleerde en vaststelde dat een hoger tarief verschuldigd was. Na procedures tussen X en de inspecteur en tussen X en Y staat vast dat X aan naheffing 1.304.910,- moest betalen en dat Y dit aan X diende te vergoeden. Y bood evenwel geen verhaal. Y heeft hangende de procedures haar activiteiten gestaakt en haar activa verkocht voor 40.000,-. X stelt thans bestuurders (feitelijke beleidsbepalers) van Y aansprakelijk. De vordering jegens de bestuurders is toewijsbaar. Bestuurders van Y moeten bij opdracht aan X hebben begrepen dat X aan een zeer aanzienlijk risico op naheffing werd blootgesteld dat Y aan X zou dienen te vergoeden. Bestuurders van Y wisten dat Y daarvoor nauwelijks verhaal bood en hadden dit risico bijv. met een bankgarantie van haar klant uit China - dienen af te dekken. De schade is dan ook niet beperkt tot het bedrag waarvoor Y zelf verhaal zou hebben geboden. Omdat X de schade ook voor een deel aan zichzelf te wijten heeft - ook X had tevoren zekerheden kunnen bedingen maar is mogelijk afgegaan op haar vertrouwen in de groep en is daarbij door bestuurders van Y op het verkeerde been gezet - is de aansprakelijkheid van Y vastgesteld op 50%.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 11-01-2017
RO 2017/42
Bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is het causale verband tussen het onrechtmatig handelen van de bestuurders en de door Eurotransit geleden schade en de omvang van de door de bestuurders te vergoeden schade, mede in het licht van het eigen schuldverweer?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 11-01-2017
JONDR 2017/561
Bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is het causale verband tussen het onrechtmatig handelen van de bestuurders en de door Eurotransit geleden schade en de omvang van de door de bestuurders te vergoeden schade, mede in het licht van het eigen schuldverweer?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ4850 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI0468 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH4033 ★★★★