Rechtbank Rotterdam, 09-08-2017 / C/10/519202 / HA ZA 17-87


ECLIECLI:NL:RBROT:2017:6614
Datum09-08-2017
InhoudsindicatieAansprakelijkheid ex artikel 6:162 BW van bestuurders van een stichting jegens een onbetaald gebleven crediteur van die stichting.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 09-08-2017
RI 2017/109
Externe aansprakelijkheid bestuurders stichting. Onrechtmatige daad. Beklamel. Kunnen de bestuurders van een stichting die niet nakomt en failliet gaat persoonlijk aansprakelijk worden gehouden door schuldeisers op grond van onrechtmatige daad? Is de maatstaf dezelfde als bij vennootschappen?
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 09-08-2017 (met noot)
W.A. Westenbroek
JOR 2018/89
Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder stichting, Eerste categorie Ontvanger/Roelofsen, Toepassing Beklamelnorm, Hoge drempel voor aannemen van aansprakelijkheid jegens onbetaald gebleven crediteuren van stichting.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 09-08-2017
FIP 2018, sign. 221
Externe, persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder stichting.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 09-08-2017
JONDR 2018/17
Aansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★