Rechtbank Rotterdam, 28-02-2018 / C10/530756 / HA ZA 17-672


ECLIECLI:NL:RBROT:2018:2344
Datum28-02-2018
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Gedaagde heeft onzorgvuldig gehandeld en nagelaten in te grijpen door niet te melden aan eiseres dat de bankrekening op naam van de vennootschap was gesteld (in plaats van de partij voor wie de betalingen bedoeld waren), door geen toezicht te houden op de bankrekening en derden beschikkingsbevoegd te laten zijn over de bankrekening. Daardoor is een onverschuldigd betaald bedrag doorgestort door een van deze derden. Sprake van persoonlijk voordeel van gedaagde. De vennootschap kan door het handelen en nalaten van bestuurder haar verplichtingen niet nakomen en gedaagde kan een ernstig, persoonlijk verwijt worden gemaakt.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 28-02-2018 (met noot)
F. van der Voort
INS 2018/110
Achmea stelt bestuurder aansprakelijk die niet aan Achmea heeft gemeld dat de bankrekening op naam van zijn vennootschap was gesteld, in plaats van de partij voor wie de betalingen bedoeld waren. Bestuurder heeft geprofiteerd van onrechtmatig handelen en geen toezicht gehouden op bankrekening.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2053 ★★★★★