Rechtbank Rotterdam, 23-01-2018 / ROT 17/2157, ROT 17/2158 en ROT 17/2159


ECLIECLI:NL:RBROT:2018:401
Datum23-01-2018
InhoudsindicatieAanslagen bedrijfsreinigingsrecht 2014, 2015, 2016. Aanslag 2014 en deel aanslag 2015 zijn tijdens beroepsprocedure door verweerder op nihil gesteld. Het andere deel van de aanslag 2015 en de aanslag 2016 worden door de rechtbank vernietigd wegens strijd met het vertrouwensbeginsel. Proceskostenveroordeling volgens het Besluit proceskosten bestuursrecht. Geen grond voor vergoeding van alle advocaatkosten. Verweerder heeft niet te laat beslist, dus geen dwangsom. Verzoeken tot schadevergoeding afgewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 23-01-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/2.13
Aanslagen bedrijfsreinigingsrecht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4505