Rechtbank Rotterdam, 14-08-2018 / 10/682199-16


ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6773
Datum14-08-2018
InhoudsindicatieOpenlijk geweld tijdens het uitgaan. Bewezenverklaring van het tenlastegelegde, met vrijspraak op onderdelen. (Putatief) Noodweerverweer: de verdachte had zich aan de situatie moeten onttrekken voordat deze uit de hand liep en een vechtpartij werd. De verdachte heeft hiermee niet voldaan aan de eis van subsidiariteit. De verdachte mocht er ook niet in redelijkheid van uit gaan dat hij zich in een noodweersituatie bevond waarin hij zichzelf mocht verdedigen. De rechtbank verwerpt om die reden het verweer van de verdediging en verklaart het feit strafbaar. Taakstraf van 80 uren geheel voorwaardelijk, omdat de rechtbank van oordeel is dat de redelijke termijn is geschonden en de verdachte als één van de weinige deelnemers aan de vechtpartij terecht moet staan, terwijl ook anderen zich niet onbetuigd hebben gelaten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★