Rechtbank Rotterdam, 17-10-2018 / 10/750070-09 (vonnis ontneming)


ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8665
Datum17-10-2018
InhoudsindicatieProfijtontneming onderzoek Moldau. De feiten die aan de ontnemingsvordering ten grondslag liggen zijn gepleegd vr 1 juli 2011. Gelet op ontbreken bijzondere overgangsregeling is de oude bepaling van art. 36e lid 3 Sr i.c. van toepassing. Berekeningsmethode eenvoudige kasopstelling. Gelet op de veroordeling in de strafzaak, die wijst op betrokkenheid van de veroordeelde bij het witwassen van criminele (drugs)gelden en gezien de resultaten uit het SFO, waaruit onder andere volgt dat de veroordeelde in de bewezenverklaarde periode nauwelijks legale contante ontvangsten heeft gehad maar wel veel (grote) contante uitgaven heeft gedaan, is aannemelijk dat de veroordeelde in die periode voordeel heeft genoten uit de feiten waarvoor hij is veroordeeld. Geen wederrechtelijk verkregen voordeel uit andere strafbare feiten, nu niet aannemelijk is geworden dat de veroordeelde zelf betrokken was bij drugshandel. 30.000,- aftrek wegens overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BV9087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ7747 ★★★★★