Rechtbank Rotterdam, 01-11-2018 / ROT 17/2530 en ROT 18/2373


ECLIECLI:NL:RBROT:2018:8873
Datum01-11-2018
InhoudsindicatieDeze zaken gaan over herhaalde boeteoplegging aan eiseres wegens het op de markt brengen van sigaretten in bijzondere verpakkingen en het bij klanten daarvoor niet in rekening brengen van een hogere prijs dan voor een regulier pakje sigaretten. Volgens verweerder maakt eiseres zich daarbij telkens schuldig aan twee overtredingen, namelijk het maken van reclame voor de sigaretten en het doen van een uitreiking om niet of tegen een symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een tabaksproduct ten doel of tot rechtstreeks of onrechtreeks gevolg heeft (gratis verstrekking). Eiseres is het daar niet mee eens en heeft vooral bezwaren tegen de hoogte van de boetebedragen. De rechtbank ziet een zodanige samenhang tussen de beboeting voor het [kleur 1] en het [kleur 2] blik naar aanleiding van de inspectie op 1 september 2016, dat op grond van artikel 5:8 gelezen in samenhang met artikel 5:46, derde lid, van de Awb een matiging is geboden. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het onderscheid tussen de blikken omhulsels voor twee varianten van het merk niet zodanig is dat daarvoor in redelijkheid tweemaal het volle bedrag van 270.000 aan boetes kan worden opgelegd.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 01-11-2018
Prg. 2019/13
Herhaalde boeteoplegging aan eiseres wegens het op de markt brengen van sigaretten in bijzondere verpakkingen en het bij klanten daarvoor niet in rekening brengen van een hogere prijs dan voor een regulier pakje sigaretten
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2007:BC2232 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2493 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7546 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3313 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:345 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:492 ★★