Rechtbank Rotterdam, 20-02-2019 / C/10/550461 / HA ZA 18-486


ECLIECLI:NL:RBROT:2019:1572
Datum20-02-2019
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Artikel 6:162 BW. Beklamel-norm. De door Wayland aangevoerde omstandigheden kunnen niet - ook niet in onderling verband - leiden tot het oordeel dat de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst wist of behoorde te begrijpen dat TB Ventures niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de ontstane schade. De door Wayland gestelde gronden kunnen ook niet leiden tot de conclusie dat de bestuurder wist of behoorde te begrijpen dat TB Ventures als gevolg van zijn handelen haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en geen verhaal zou bieden voor de ontstane schade. Afwijzing vordering. Verstekvonnis ten aanzien van TB Ventures.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 20-02-2019
OR 2019/35
Vordering van de koper van een mobiele (woon)unit tegen de bestuurder van de leverancier daarvan tot schadevergoeding op grond van de Beklamel-norm. De rechtbank oordeelt dat de gestelde omstandigheden niet kunnen leiden tot het oordeel dat de Beklamel-norm is geschonden.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 20-02-2019
JONDR 2019/467
Bestuurder niet in privé aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★