Rechtbank Rotterdam, 17-05-2019 / ROT 18/3801


ECLIECLI:NL:RBROT:2019:4083
Datum17-05-2019
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om vergoeding van de opleidingskosten van een assistentiehond. Bevoegdheid van het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Uit het medisch advies en de nadere rapportage volgt dat een groot deel van de taken van de hond beschouwd moet worden als medisch therapeutisch middel of ter bevordering van het welzijn van eiseres en dat de hond, indien zij de niet onderbouwde claims kan waarmaken, in de huidige situatie voor minder dan 50% bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. Wat eiseres heeft aangevoerd geeft geen reden om te twijfelen aan de juistheid hiervan. Het betoog van eiseres dat verweerder de gevraagde voorziening op grond van de Wmo 2015 had moeten toekennen omdat deze bijdraagt aan het vergroten van haar zelfredzaamheid en participatie, slaagt niet, nu deze bijdrage onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Het in beroep overgelegde rapport is onvoldoende, omdat het pilotonderzoek zich heeft gericht op een kleine groep, vergelijking met een groep met een gewone hond ontbreekt en er geen rekening is gehouden met het effect van verhoging van medicatie of intensivering of wijziging van behandeling.
Recht.nl artikelDe hulphond: Wmo 2015, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet? (07-06-2019)
In principe bepaalt de aard van de hulpvraag welke wet van toepassing is. De Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn van toepassing als sprake is van behoefte aan ondersteuning bij het wegnemen van beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie of opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De Zorgverzekeringswet ziet op geneeskundige zorg. Hoe wordt bepaald welke ondersteuning of zorg onder welke wet valt?
> De hulphond: Wmo 2015, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet? (Blogbestuursrecht.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2785 ★★